Kalp Pilleri Nedir?

Kalp Pilleri Ankara

Kalp, diğer organlardan farklı olarak, elektriksel uyarı oluşturabilen ve kendine has kompleks bir elektrik iletim sistemi olan organdır. Bu elektriksel iletiler, kalbin ana işlevi olan düzenli kasılma fonksiyonunun yerine getirilmesini sağlar. Adeta kusursuz şekilde işleyen elektriksel iletim ağı sayesinde vücuda ihtiyacı olan kan pompalanır ve oksijen ihtiyacımız karşılanır. Ancak sinyallerin oluşması ya da oluşan sinyallerin iletimini sağlayan elektrik iletim sisteminde oluşan bazı sorunlar, bu kusursuz sistemin bozulmasına neden olur. Kalbin kasılma düzeni bozulur, Kalp zayıflar ve ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Kalbin uyarı oluşturma sisteminde ya da oluşan uyarıyı ileten elektrik iletim sisteminde ortaya çıkan sorunların tedavisinde ise kalp pilleri kullanılır. Farklı hastalıklara özgü, farklı kalp pili çeşitleri vardır. Kalp pilleri ve şok özelliği olan kalp pillerinin verdiği şok tedavisi sayesinde hastaların ömürleri uzamakta ve kalp pilleri birçok ciddi sorunun tedavisinde hayat kurtarıcı rol üstlenmektedir.

Yazımızın devamında “Kalp pilleri nedir?” sorusuna yanıt alabileceksiniz. Kalp pilleri hakkında daha detaylı bilgi almak için ise Prof. Dr. Basri Amasyalı’nın Ankara’daki kliniği ile iletişime geçebilirsiniz.

(Resimde geçmiş yıllardan günümüze kadar üretilen pilleri görmektesiniz. Teknolojik ilerlemeler sayesinde pillerin hem donanımlarında hem de hacimsel olarak görüntülerinde belirgin ilerlemeler kaydedilmiştir. Son üretilen piller ilk üretilen pillerin neredeyse 1/10 hacminde ve ağırlığındadır.)

Kalp Pili Neden Takılır?

Kalbin uyarı merkezi olan “sinüs düğümü” uyarı üretmekte sorun yaşarsa ya da üretilen uyarının yeterince hızlı bir şekilde kalp odacıklarına iletilmesinde bir sorun varsa kalp atışları yavaşlar. Kalp atış hızının normalden yavaş olması ise kalbin kan pompalamakta güçlük çekmesi, vücudun da ihtiyacı olan enerjiyi alamaması anlamına gelir. Kalp pilleri, kalbinde elektriksel iletim problemi olan hastalarda, kalbin ihtiyacı olan elektriksel uyarının sağlanmasında ya da uyarının kalp boşluklarına zamanında iletilmesinde etkin role sahip olan cihazlardır.

Halk arasında kalp pili denen ancak bizim daha çok sahip olduğu “elektroşok” özelliğinden dolayı kullandığımız ve tıp dilinde “ICD” diye tarif ettiğimiz cihazlar da vardır. Bunlar kalp yetmezliği bulunan ve bu yüzden hayati risk taşıyan bazı ritim bozukluklarının görülebilme ihtimali yüksek olan hastalarda kullanılmaktadır. Kalp elektrik sistemi ile ilgili hastalıklar her zaman kalbin yavaşlamasına neden olmaz. Bazen de kalbin normalden hızlı atmasına neden olur ve aritmi dediğimiz hastalığa neden olurlar. Özellikle kalbin karıncığı olan “ventriküllerden” kaynaklanan aritmiler yaşamsal riskleri de beraberinde getirebilmektedir. Karıncıktan kaynaklanan ani ritim bozukluklarında en fazla 1-2 dakika içinde müdahale edilmelidir. Aksi takdirde kişi yaşamsal bir riskle karşı karşıya kalmış durumdadır. Beyne kan gitmediği takdirde 3 dk içinde beyin ölümü olmaktadır. İşte acil müdahale gerektiren kalp yetmezlikli hastalarda gelişen ritim bozuklukları ICD denilen özelleşmiş kalp pilleri ile tedavi edilir. ICD’ler kişide gelişen ve hayati risk taşıyan ritim bozukluğunu 20-25 saniye gibi kısa bir sürede tespit eder ve 30 saniye gibi kısa bir sürede de “elektroşok” vererek ritim bozukluğunu düzeltir. ICD’ler çok daha pahalı cihazlardır ve normal bir kalp pilinin en az 5-6 katı daha pahalı olan cihazlardır.

Kalp Pillerinin Çeşitleri Nelerdir?

Kalp pilleri, “jeneratör” ve “elektrot” olmak üzere iki ana kısımdan oluşur. Jeneratör, kalp pilinin ana kasasıdır ve ihtiyaç olan enerjiyi sağlarken; elektrodlar ya da kablolar kalp pili jeneratörü ile kalbin etkileşimini ve haberleşmesini sağlar. Kalp pillerinde pilin çeşidine göre bir veya birden fazla elektrot bulunabilir. Bazı kalp pilleri, ritim bozukluklarını tedavi edebilmek için özel şok verme özelliğine sahiptir. Yukarıda da bahsettiğim gibi bunlara “ICD” denir.

Başlıca kalp pili çeşitleri: 

  • Geçici kalp pilleri: sonradan düzelme ihtimali olan durumlarda hastalara 10-14 gün süreyle takılan cihazlardır.
  • Kalıcı kalp pilleri
  • Implante edebilen Cardiyoverter – Defibrilatörler (ICD)
  • Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp pilleri (3 kablolu kalp pilleri)

Bu kalp pillerinin her biri farklı özellikteki ve farklı şiddetteki kalp hastalıklarına uygundur. Bu nedenle uzman bir kardiyoloğun muayenesinden sonra kalp pili tedavisi detaylı olarak planlanmalı, hastaya bu konuda gerekli bilgi verilmelidir.

Kalp Pili Nasıl Takılır?

Kalp pilleri anjio yapılan kateter laboratuvarlarında takılır. İşlem sırasında hastaya sedasyon (uyku hali) uygulanır ve pilin takılacağı alan lokal anestezi ile tamamen uyuşturulur. İşlem sırasında kalp pili jeneratörünün konduğu yerdeki toplardamarlar yardımıyla kalp pilinin kabloları olan elektrotlar kalbe doğru ilerletilir. Daha sonra elektrotların kalp pili jeneratörü ile bağlantıları yapılır ve takiben kalp pili jeneratörü hazırlanan yere konularak işlem tamamlanır.

Ankara’da kalp pillerinin takılması ve kalp pili tedavisi hakkında diğer merak ettikleriniz için ise Prof. Dr. Basri Amasyalı’nın kliniğini arayarak randevu alabilirsiniz.

Şimdi Ara!
Yol Tarifi