Kalp Pillerinin Çeşitleri

Kalp Pillerinin Çeşitleri Ankara

Kalp pilleri, kalbin sağlıklı çalışabilmesi ve yeterli kan pompalayabilmesi için kalpteki elektrik sisteminde var olan eksiklikleri gidermesi amacıyla kullanılan gelişmiş cihazlardır. Her insanda kalpteki elektrik sistemindeki bozukluk tipi ve derecesi aynı değildir. Kimi insanda sağ kulakçıkta yer alan elektriksel uyarının çıkış yeri olan noktada (sinoatriyal düğüm, ya da SA nod) sorun varken kimi insanda da normal bir şekilde oluşturulan uyarının kalpte gerekli noktalara iletilmesinde sorun vardır. Her iki durumda da kalp hızı yavaşlar ve kalpteki sorunu düzeltmek için kalp pili gerekir. Her Kalp pilinin takılış amacı kalbin elektriksel yönden eksik olan kısmının tamamlanması ve bu sayede kalbin sağlıklı bir çalışma düzenine ulaşmasıdır. Bazı hastalarda kalp çok az elektriksel uyarıyı oluşturur, bazı kişilerde elektriksel uyarılar düzensiz ya da eksik iletilir. Her elektriksel yönden var olan kalp hastalığı için tercih edilmesi gereken kalp pili çeşidi farklıdır. Farklı kalp hastalıklarına özel olarak üretilen, farklı kalp pili çeşitleri bulunmaktadır. Yazımızın devamında bu kalp pili çeşitleri ve özellikleri hakkında bilgi vereceğiz. Ankara’da kalp pili çeşitleri ve fiyatları hakkında daha detaylı bilgi almak için Prof. Dr. Basri Amasyalı’nın kliniği ile iletişime geçebilirsiniz.

Kalp Pilleri Neden Takılır?

Normal bir kalpte, “vuru üreticisi” ya da “sinyal üreticisi” göreviyle bilinen “sinüs düğümü” ya da tıp diliyle ifade edildiği şekilde “SA nod” kalpte sağ kulakçıkta yer alır ve ortalama dakikada 60 – 100 uyarı oluşturur ve bu da bizim nabız sayımızı belirler. Ancak bazı kişilerde sinüs düğümü yeterli elektriksel uyarıyı oluşturamaz. Bu durumda kalp yavaşlar ve vücuda ihtiyacı olan kanı pompalayamaz. Çarpıntı, baş dönmesi, çabuk yorulma, sersemlik ve hatta ciddi vakalarda bayılmalar bile ortaya çıkabilir. Kalp pili, oluşturduğu elektriksel uyarılar sayesinde kalbin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar.

Kalp pilleri, bazı hastalarda ritim bozukluklarının giderilmesi amacıyla da kullanılır. Özellikle ventrikül kökenli olan aritmilerin (ventriküler taşikardi, ventriküler flatter, ventriküler fibrilasyon) tedavisinde şok özelliği olan ve tıp dilinde “ICD” diye tarif edilen cihazlar kullanılmakta ve halk arasında bunlar da kalp pilleri olarak bilinmektedir. Yazımızın ilerleyen kısımlarında bu konuya değinilecektir.

Kalp Pillerinin Yapısı Nedir? , Kalp Pillerinin Bileşenleri Nelerdir ?

Kalp pilleri, kalbe ihtiyacı olan elektriksel uyarımı yapmada yardımcı olur. Bunun için 1 jeneratör ve elektrotları kullanır. Jeneratörün içerisinde pilin çalışmasını düzenleyen ve elektrik üreten güç kaynağı bulunur. Elektrotlar ise kalp pili jeneratörü ile kalp arasında güç aktarımını sağlayan özel kablolardır. Bu elektrotlar, kalp pilinin çeşidine göre 1 ya da 1’den fazla olabilmektedir. Günümüzde kullanılan, modern jeneratörlerde piller yaklaşık 12 – 16 gram ağırlığındadır ve lityum malzemeden üretilmektedir. Elektrotlar ise 1-2 mm kalınlığında etrafı silikon malzeme ile kaplı elektrik iletimini sağlayan kablolardır.

Kalp Pillerinin Çeşitleri Nelerdir?

Kalp pilleri, insandaki kalış süresine göre kabaca geçici kalp pili ve kalıcı kalp pili olarak ikiye ayrılır.

Geçici Kalp Pilleri

Esasen geçici sebeplerden dolayı kalbin elektrik sisteminde gelişen hasarları tedavi etmek amacıyla hastanın üzerinde 10-14 gün süreyle takılı olarak tutabildiğimiz pil çeşitleridir. Bununla birlikte acil müdahale gereken hastalarda, kalıcı kalp pili takılana kadar zaman kazanmak amacıyla kısa sürede uygulanabilir olmasından dolayı da bir geçiş aşaması olarak geçici kalp pillerini kullanabilmekteyiz. Geçici kalp pilleri nispeten basit cihazlardır ve çok fazla çeşidi yoktur. Bizim burada asıl amacımız kalıcı kalp pillerinin çeşitlerinden bahsetmektir.

Kalıcı Kalp Pilleri

kalbin elektriksel uyarı üretimi ya da iletimi ile ilgili kalıcı sorunlarının tedavisinde kullanılır. Genellikle bir ya da iki elektrotdan oluşurlar. Üretim modeli ve yılına göre değişmekle birlikte yaklaşık olarak 10 – 30 gram arasında değişen ağırlığa ve 5-6 cm uzunluğunda bir hacme sahiptirler. Alt tiplerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  1. VVİ kalp pilleri: Tek kablolu kalp pilidir. Sadece kalbin karıncığına uyarı vermek için kullanılan ve nispeten diğer kalp pillerine göre en basit olan ve nispeten daha ucuz olan pillerdir. Bazı hasta grupları için bu tip kalp pili eksikliği gidermede yeterlidir. Burada en basit kalp pili tanımlamamdan en kalitesiz kalp pili anlaşılmasın. En basit dememin sebebi fazla komplike olmamasıdır. Burada yanlışlıkla bu sözlerimden pillerin kalitesi ile ilgili bir anlam çıkartılmasın.
  2. DDD kalp pilleri: Çift kablolu kalp pilleridir. Kablonun biri sağ kulakçığı, diğeri sağ karıcığı uyarır. Birçok hastada bu tür kalp pilleri kullanılır.
  3. İmplante edilebilen kardiyoverter – defibrilatörler (ICD): Özellik olarak kalıcı kalp pilleri ile benzer tarafları olmakla birlikte asıl kullanış amaçları “elektroşok” verme özelliklerinin de olmasıdır. Bildiğimiz gibi ileri düzey kalp yetmezliği olan hastalarda kalbin karıncık kısmından kaynaklanan ve hayati risk oluşturan ciddi kalp çarpıntılarının ve ritim bozukluklarının gelişme ihtimali yüksektir. Dolayısıyla kalp yetmezliği bulunan hastalarda basit kalp pilleri yerine özel olarak üretilmiş pil vazifesinden çok “elektroşok” verebilme özelliği olan cihazlar kullanılır. Bu cihazlar pillere göre çok daha ağır ve hacimsel olarak daha büyüktür. Fiyatları da pillere göre yaklaşık 5-6 katı daha yüksektir. Marka ve üretim yılı modeline göre değişmekle birlikte yaklaşık 60 – 90 gram ağırlığında olan cihazlardır. ICD’lerin de aynen sade kalp piller gibi tek odacıklı (VVI-ICD) ve çift odacıklı (DDD-ICD) olmak üzere alt tipleri vardır.
  4. 3- kablolu kalp pilleri ya da CRT: Bunlara tıp dilinde “biventriküler” kalp pilleri de denmektedir. Beraberinde elektroşok verme özelliği de varsa bunlara CRT-D denir. Burada “D” harfi şok veren cihazların genel adı olan defibrilatör’ün baş harfidir. Şok özelliği yok sadece kalp pili özelliği varsa bu cihazlara da sadece CRT denir. Ama ortak özellik her iki tipte de 3 elektrod ya da kablonun olmasıdır. Temel işlevi bazı Kalp yetmezliği bulunan hastalarda elektrik sistemindeki eksikliği tamamlamak ve kalbin kasılma gücünü bir nebze olsun arttırmaktır.

Her tür kalp pilinin ilave olarak “Rate Adaptive” olarak adlandırılan ek bir özelliği de olabilmektedir. Eğer bu ek özellik pilde bulunuyorsa yukarıda belirtilmiş olan kısa pil kodlarının arkasına “-R” harfi eklenir. Örneğin bu tarz piller VVI-R ya da DDR-R şeklinde tanımlanır. Aslında bu ek özellik son yıllarda üretilen hemen hemen her kalp pilinde vardır. Bu özellik öncelikle çocuklarda ya da aktif bir yaşam temposuna sahip kişilerde daha çok tercih edilmektedir. Bunun nedeni; bu ek özelliğe sahip olan kalp pillerinin kişinin metabolizmasındaki anlık hız değişimlerini hızlı bir şekilde algılayarak o anki vücudun ihtiyacı olan nabız seviyesini daha doğru ve etkili bir şekilde sağlayabilmesidir.

Ankara Kalp Pili Çeşitleri ve Fiyatları

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi her kalp pilinin yapısı ve işlevi farklıdır. Burada bahsedilenler kalp pillerinin özellikleri ile ilgilidir. Kalp pillerinin kalitesi ile ilgili değildir. Örneğin biz sizlere bir araba ve bu arabanın temel bileşenlerini anlattık. Motor, direksiyon, vites kolu ve kaporta vs gibi. Kaliteyi belirleyen ise o arabanın markasıdır. Kalp pillerinde de aynı durum geçerlidir. Pilin kalitesini belirleyen o pilin markasıdır. Kalp pillerinin fiyatlarını belirleyen iki etken vardır. İlk etken Kalp pilinin çeşidi diğer etken ise kalp pilinin markasıdır. Hangi hastaya hangi tür kalp pilinin gerekli olduğu klinik muayeneden sonra karar verilir. Pilin markası ve kalite seçimi ise tamamen hastanın tercihi ile alakalıdır. Eğer kalp pili çeşitleri ve fiyatları hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz Ankara’daki kliniğimizle iletişime geçebilirsiniz.

Şimdi Ara!
Yol Tarifi