Kardiyomiyopatiler

Kardiyomiyopati Ankara

“Miyokard” normal işlevini yapan kalp kasına verilen tıbbi addır. Kalp kasında meydana gelen hastalıklara da genel olarak kardiyomiyopati denmektedir. Kardiyomiyopati hem kalp kasının kendisinde başlayan bir hastalık sebebiyle hem de kalp dışı başka hastalıkların kalbi etkilemesi sebebiyle ortaya çıkabilir. Kardiyomiyopati, eğer kalp ile ilgili hastalıklar nedeniyle meydana geliyorsa, buna “primer kardiyomiyopati”; başka hastalıkların kalbi etkilemesi sonucu olarak ortaya çıkmışsa buna da “sekonder kardiyomiyopati” denir. Kardiyomiyopati çok çeşitli sebeplerle ortaya çıkar. Bir kısım kardiyomiyopatinin sebebi ise ortaya konamaz. Bunları “sebebi bilinemeyen kardiyomiyopati” olarak tanımlarız ve tıp dilinde bunlara “İdiopatik Kardiyomiyopati” denir. Kardiyomiyopatiler çok sinsi bir seyir gösterebilir ve yetişkin döneme kadar belirti vermeyebilir. Bazı kardiyomiyopatiler ise çocukluk çağından itibaren belirtilerini vermeye başlar. Yazımızın devamında kardiyomiyopati hakkında daha detaylı bilgi vereceğiz. Kalp hastalıkları ve sağlığı hakkında detaylı bilgi almak için ise Prof. Dr. Basri Amasyalı’nın Ankara’daki kliniğini ziyaret edebilirsiniz.

Kardiyomiyopati Nedir?

Kardiyomiyopati (KMP); kalp kası hastalığıdır. Kalp kasını tutan hastalıkların bir kısmı kalp kasında sadece büyümeye ve kalp duvarlarında kalınlaşmaya yol açar. Bunlara “hipertrofik KMP” denir. Kalp kasını tutan hastalıkların bir kısmı da kalp kasında kasılma kusuruna ve kalpte ciddi büyümeye yol açarlar. Bunlara da “dilate KMP” denir.  Kardiyomiyopati; farklı kalp hastalıklarını kapsayan, temel olarak kalp kası ile ilgili hastalıkları tanımlamak için kullanılan bir grup hastalığı ifade eder.

Bu nedenle farklı alt türleri olan ve hem genetik hem de sonradan oluşan rahatsızlıklar sonucunda, çok değişik sebeplere bağlı gelişebilen kalp kası hastalıklarını temsil eder.

Sebebi ne olursa olsun, sonuçta kardiyomiyopati hastalarında ortak sorun; kan pompalanmasında oluşan yetersizliktir. Bunun sonucunda da birçok hastada kalp yetmezliği şikâyetine benzer şikâyetler ya da bazı hasta gruplarında değişik ritim bozukluklarına bağlı gelişen hayatî sorunlar ortaya çıkar. Bu nedenle mutlaka tedavi edilmesi gereken, ciddi bir rahatsızlıktır.

Kardiyomiyopati Nedenleri Nelerdir?

Genel olarak kardiyomiyopatilerin neredeyse %50’sinde herhangi bir sebep bulunamaz ve bunlara daha önceden de belirttiğim gibi idiopatik KMP denir. Bu tip KMP’ler aynı zamanda “primer KMP” sınıfında yer alırlar ve en sık gözlenen formu hipertrofik KMP’dir. Bu tip KMP’lerin çoğu genetik kökenlidir. Yani özellikle anne ve babada var olan KMP’nin çocuklara geçmesi ile olur. Daha önce de belirttiğim gibi bu tip hastalarda kalp kasında belirgin kalınlaşma ve büyüme olur. Bazen bu kalınlaşma ya da büyüme öyle ileri aşamaya gelir ki; kalp boşluğu daralır ve kalbin içinde, kalbin kasılması ile pompalanacak kanın depolama hacminde belirgin azalma olur.

Bu da nihayetinde yine kalbin yetersiz kan pompalamasına neden olur. Diğer grupta yer alan ve genel olarak “sekonder KMP” olarak tanımlanan kardiyomiyopatilerin sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Koroner arter hastalıkları yani kalp krizi sonrası gelişen kalp kasındaki ölümler,
 • Kalp kasını tutan enfeksiyonlar; bunlara genel olarak “miyokardit” denmektedir,
 • Bazı ritim bozukluklarına bağlı gelişen kalp büyümeleri,
 • Aşırı alkol tüketimi, uyuşturucu madde kullanımları
 • Kanser tedavisi amacıyla kullanılan bazı ilaçlar,
 • Göğüs bölgesine uygulanan radyasyon tedavileri,

Kardiyomiyopati Türleri Nelerdir?

Kardiyomiyopati, anatomik ve klinik özelliklerine göre farklı şekillerde görülebilir:

Dilate Kardiyomiyopati

Kalbin aşırı büyümesi ve bu yüzden dolayı yeterince kasılamaması sonucu oluşan kalp kası hastalığıdır. En sık görülen kardiyomiyopati türüdür. Bebeklerde de görülebilmesi nedeniyle özellik arz eder.

Bebeklerde dilate kardiyomiyopati belirtileri: 

 • Beslenme sırasında zor nefes alma
 • Normalden uzun sürede beslenme ve beslenme sırasında terleme
 • Hareketsizlik ve ödeme bağlı hızla kilo alma
 • Morarma, el ve ayak parmaklarında özellikle

Yetişkinlerde kardiyomiyopati belirtileri: 

 • Karın ağrısı, bulantı ve kusma
 • Hareketsizlik
 • Nefes darlığı ve öksürük
 • Ritim bozukluğu
 • Baş dönmesi ve iştahsızlık

Hipertrofik Kardiyomiyopati

Burada asıl sorun Kalp duvarını oluşturan kalp kasında belirgin kalınlaşmadır. Hipertrofik KMP’lerin bir kısmında kalbin tam çıkış yolunda olur ve bunlara özel bir tanımlama olan “İdiyopatik hipertrofik subaortik stenoz” ya da kısaltma olarak “IHSS” denir. Bazı tıp çevreleri bu tür hastaları “obstrüktif KMP”’diye de tarif etmektedir.  Ancak hipetrofik KMP bulunan hastaların çoğunda kalbin çıkış yolunda herhangi bir sorun olmaz ve bu tip hastalara ya direkt olarak “hipertrofik KMP” denir ya da “nonobstrüktif KMP” denir.

Hipertrofik KMP çok sinsi seyirli bir hastalıktır ve yetişkin döneme kadar çok sessiz seyredebilir. Bazen de kalbe yapılan check-up’lar sırasında hastada hiçbir şikayet yokken fark edilirler.

Bebeklerde hipertrofik kardiyomiyopati belirtileri: 

 • Beslenme sırasında zor nefes alma
 • Normalden uzun sürede beslenme ve beslenme sırasında terleme
 • Hareketsizlik ve hızla kilo alma

Yetişkinlerde hipertrofik kardiyomiyopati belirtileri: 

 • Egzersiz yapmada güçlük çekme, hareketsizlik
 • Egzersiz sırasında ortaya çıkan göğüs ağrısı
 • Baş dönmesi ve çarpıntı
 • Egzersiz sırasında bayılma

Restriktif Kardiyomiyopati

Kan pompalayan kalp boşluklarının yani karıncık denen “ventriküllerin” düzgün şekilde gevşeyememesi nedeni ile ortaya çıkan bir sorundur. Kalbin kanı pompalarken kasılma gücü ne kadar önemli ise kasıldıktan sonra da gevşeme fazı o kadar önemlidir. Çünkü yeteri kadar gevşeyemeyen kan yeterli miktarda kanı içinde toplayamaz ve dolayısıyla kasıldığında da yeterli miktarda kanı vücuda gönderemez. Çocuklarda nadir görülen bir kardiyomiyopati türüdür.

Belirtileri: 

 • Nefes almanın güçleşmesi, nefes darlığı
 • Bayılma (senkop)
 • Çabuk yorulma
 • Vücutta şişlik, bu şişlik ayaklarda başlar ve ileri aşamada karında ve ellerde olabilir.
 • Karaciğerin büyümesi, dalağın büyümesi ve karında sıvı toplanması

Noncompaction Kardiyomiyopati

Dilate kardiyomiyopatide olduğu gibi ventrikülün genişlemesi ile ilgili bir rahatsızlıktır. Özel bir dilate KMP türüdür. Genellikle sol karıncığı tutar ama her iki karıncığı da tutan ciddi vakalar da seyrek değildir. Genellikle pek fazla belirti vermez ve ekokardiyografi sırasında tesadüfen teşhis edilir. Genetik sebeplerle oluşur. Bilinen bir primer sebebi yoktur. Hastalar sık olarak ritim bozukluğu ile karşımıza çıkabilir.

Aritmojenik Sağ Ventriküler Displazi

Adından da anlaşılacağı gibi öncelikle sağ karıncığı tutan bir kalp kası hastalığıdır. Bu özel bir KMP hasta grubunda sağ karıncıkta kalp kası adacıklar halinde yağ dokusuna dönüşmüştür ve sağ karıncık normalden büyüktür. Bu hasta grubunda en büyük risk yaşamsal önemi olan ciddi ritim bozukluklarının gelişmesidir. Tanı koymak bazı vakalarda zordur. Bu türr hastalara hekimin karşısına çoğunlukla ritim bozukluğu şikâyeti ile gelirler. Kesin tanı kalbin “magnetik rezonans görntülemesi” ile yani kalp MR’ı ile konur.

Ankara Kardiyomiyopati Tedavisi

Kardiyomiyopati tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Hastalar hayat boyu bir hekim tarafından yakından takip ve tedavi edilmelidir. KMP hastalarında bazen acil müdahale gerektiren kalp ritim bozuklukları gelişir. Bu yüzden KMP’si bulunan her hastanın acil şartlarda ulaşabileceği bir hastane ve hekim zincirinin olması gerekir.

Acil müdahaleler dışında her KMP hastasının uzun dönemdeki takibi bireyselleştirilmiş bir tedavi planı ile yapılmalıdır. Bu tedavi planında KMP’nin tipi, hastanın yaşı, devam ettirdiği mesleği, eşlik eden kalp dışı diğer hastalıklar gibi birçok faktör rol oynamaktadır. Bu tür hastaların büyük bir kısmında yaşamsal riskleri azaltmak amacıyla elektroşok özelliği olan kalp pilleri yanı tıp dilinde “ICD” diye tanımladığımız tedavi gerekir. Ankara’da kardiyomiyopati ve tedavisi hakkında daha detaylı bilgi almak için kliniğimizle iletişime geçebilirsiniz.

Şimdi Ara!
Yol Tarifi