Soğuk Ablasyon (Criyoablasyon)

Soğuk Ablasyon Ankara (Criyoablasyon)

Günümüzde, kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan en etkin tedavi yöntemlerinden biri ablasyondur. Ablasyon, medikal ilaçların aksine, kalıcı ve daha etkin bir tedavi sağlayan bir yöntemdir (daha detaylı bilgi için bakınız ablasyon nedir? bölümüne). Bu nedenle ablasyon işlemi aritmi sorunu yaşayan birçok hastanın ömür boyu ya da uzun yıllar rahat etmesine yardımcı olmaktadır. Günümüzde ablasyon sırasında kullanılan iki farklı enerji türü vardır. Bunlar Radyo dalgaları kullanılarak yapılan yakma işlemi ve Nitrojen gazı kullanılarak yapılan soğutma ya da dondurma işlemleridir. Dolayısıyla kullanılan enerji kaynağına göre iki farklı ablasyon yöntemi vardır. Bu sebepten dolayı bunlardan ilkine “sıcak ablasyon”, ikincisine de “soğuk ablasyon” denmektedir. Soğuk ablasyona tıp dilinde “Criyoablasyon” ya da “Crioablasyon” denmektedir. Her ikisinin de farklı avanatj ve dezavantajları vardır. Çarpıntının türüne ve şiddetine göre yakma ya da dondurma yöntemiyle uygulanabilen ablasyon sayesinde kalp aritmisine neden olan etken tamamen ortadan kaldırılabilmektedir. Bu yazımızda, ablasyon yöntemlerinden “soğuk ablasyon”u ele alacağız. Eğer kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan diğer yöntemlerle ilgili merak ettiklerinizi danışmak isterseniz Prof. Dr. Basri Amasyalı’nın Ankara’daki kliniği ile iletişime geçebilirsiniz.

Ablasyon Nedir?

Soğuk ablasyonun ne olduğunu tam olarak anlamak için öncelikle “Ablasyon Nedir?” sorusunu ele alalım. Ablasyon, kalp ritim bozukluklarının giderilmesi amacıyla yapılan girişimsel bir tedavidir. Ablasyon yönteminde amaç; kalp ritim bozukluğuna neden olan elektriksel sorunların yakma ya da dondurma yöntemi ile ortadan kaldırılmasıdır. Zaten ablasyon kelimesinin anlamı da bir şeyi ortadan kaldırmak ya da yok etmektir. İlaç tedavisine göre kalıcı ya da daha etkili bir tedavi seçeneğidir. Ömür boyu ilaç kullanma ihtiyacını ortadan kaldırdığı için, ablasyon günümüzde kalp ritim bozukluğu tedavisinde ilk tercih edilen yöntemlerden biri haline gelmiştir. Yakarak yapılan ablasyon işlemine “sıcak ablasyon”; dondurarak yapılana ise “soğuk ablasyon” denmektedir. Ablasyon ile ilgili daha detaylı bilgiyi “ablasyon nedir?” bölümünde bulabilirsiniz.

Soğuk Ablasyon Nedir?

Soğuk ablasyon işleminde, hedef bölge -50 ile -70 derece arasında soğuğa maruz bırakılır. Bir diğer adı “Dondurma yöntemi” ile yapılan ablasyon işlemidir. Sıcak ve soğuk ablasyonun kendine göre bazı artı ve eksileri bulunur. Burada önemli olan nokta; aritmiye neden olan faktörün doğru teşhis edilmesidir. Çarpıntının türüne ve şiddetine göre hastadaki veriler ışığında son değerlendirme yapılır ve soğuk ya da sıcak ablasyon yönteminden birine karar verilir.

Soğuk Ablasyon Kimlere Yapılabilir?

Ablasyon; yaş ve cinsiyet fark etmeksizin herkese yapılabilen bir işlemdir. Özellikle şiddetli kalp aritmisi olan hastalarda etkin ve kalıcı çözüm sağlamak için ideal bir tedavidir. Soğuk ablasyon özel bir hasta grubuna hitap etmez. Her yaş hastaya uygulanabilir. Öncelikle hastanın altta yatan ritim bozukluğunun net bir şekilde ortaya konması gerekiyor. Sağuk ablasyonu bazı özel ritim bozukluğuna sahip genç yaş hasta grubunda nispeten daha çok tercih ediyoruz. Bunların başında kalp ritim bozukluğuna yol açan odağın kalbin ana kablosuna yakın olduğu durumlarıdr. Tıp dilinde “AVNRT” ve “WPW sendromu” diye tanımladığımız hastalıkların bazı özel durumlarında ve “atriyal taşikardilerin” bazılarında soğuk ablasyon tercih edilebilmektedir. Son yıllarda artık kullanımı giderek artan “atriyal fibrilasyon” ablasyonlarında da soğuk ablasyon tercih edilebilmektedir.

Soğuk Ablasyon Tedavisinin Avantajları Nelerdir?

Soğuk ablasyonun sıcak ablasyona göre en büyük avantajı ablasyon noktasında daha kontrollü olabilmemizi sağlamasıdır. Bu şu demek. Yukarıda da bahsettiğim gibi bazı ritim bozukluklarının ortaya çıktığı nokta kalbin kendi ana elektrik sistemine çok yakın olabilmektedir. Bu gibi durumlarda ablasyon yapılırken istenmeden de olsa kalbin kendi elektrik sistemine zarar verme riskimiz vardır. Böyle bir risk oluştuğunda hastaya “kalp pili” takmak zor

undayız. Bazı hastalar “ben ablasyon yaptıracaktım ama pil takılma riski var diye ablasyon yaptırmaktan vazgeçtim” derler. İşte aslında bu tür hastaların bazılarında ritim bozukluğuna yol açan odak gerçekten kalbin ana elektrik sistemine yakın olabilmektedir. Sıcak ablasyon bu tür hastalarda %0,1 ile %1 arasında pil riski doğurmaktadır. Risk aralığının bu kadar geniş olmasında hastaya bağlı faktörlerin yanı sıra işlemi yapan hekimin tecrübesi de son derece önemlidir. İşte böyle özel durumlarda sıcak ablasyon yerine soğuk ablasyonu tercih edebilmekteyiz. Soğuk ablasyonda istenilen nokta kademe kademe soğutulmakta ve herhangi bir olumsuzluk durumunda soğutma işlemi aniden durdurularak çevre doku korunabilmektedir. Tecrübeli merkezlerde yapıldığı takdirde soğuk ablasyonda pil riski yok denecek kadar azdır.

Crioyoablasyon Tedavisinin Dezavantajları Nelerdir?

Her avantajın bir de dezavantajı vardır elbette. Soğuk ablasyon ya da “criyoablasyonun” en büyük dezavantajı yakma işlemine kıyasla daha sık nüks olabilmesidir. Yani ablasyonla yok ettiğimiz nokta aylar hatta yıllar sonra tekrar canlanabilmekte ve kişide ritim bozukluğu tekrar başlayabilmektedir. Ama böyle bir durumda endişelenmeye gerek yok. Ben bunlara şanslı hasta grubumuz diyorum. Çünkü odağın yeniden canlanma riski % 5 civarındadır. Bu gibi durumlarda işlem tekrar edilmektedir.

Soğuk Ablasyon Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır?

Crioablasyon tedavisi ile birçok aritmi türü tedavi edilebilmektedir. Soğuk Ablasyon tedavisinin en çok uygulandığı çarpıntı türleri;

  • Atriyal fibrilasyon
  • Wolfff – Parkinson – White sendromu: sorunlu bölge kalbin ana elektrik kablosuna çok yakın olanlarda (bakınız Supraventriküler taşikardiler).
  • Atriyal taşikardi: sorunlu bölge kalbin ana elektrik kablosuna çok yakın olanlarda (bakınız Supraventriküler taşikardiler).
  • AVNRT : sorunlu bölge kalbin ana elektrik kablosuna çok yakın olanlarda (bakınız Supraventriküler taşikardiler).

Soğuk Ablasyon Nasıl Yapılır?

Soğuk ablasyon yöntemi, EPS yani “elektrofizyolojik çalışma”nın ikinci aşamasında yapılan genel ablasyon yaklaşımımızla aynıdır. Sıcak ablasyona göre tek farkı, farklı bir ablasyon sisteminin kullanılmasıdır.  Ablasyon kateteri ve bu kateterin bağlı bulunduğu enerji kaynağı tamamen farklıdır. Ama yapılış şekli itibariyle sıcak ablasyonla aynı prensip ve disipline sahiptir.  Soğuk ablasyon kateteri ile kalpteki hedef bölge ya da noktaya ulaşılır. Kateterler yardımı ile hedef bölgeye soğuk uygulama yapılabilir. Yaklaşık – 50 ile -70 derece arasında olan soğuk uygulama sayesinde kalpteki sorunlu bölge ya da noktalar ortadan kaldırılır.

Soğuk ablasyon da, aynen sıcak ablasyonda olduğu gibi ablasyon yapılacak ritim bozukluğunun tipine göre “sedasyon” dediğimiz hastaya hafif uyku vermek suretiyle yapılmaktadır. Sıcak ablasyonda olduğu gibi Criyoablasyonda da çoğu kez kasık bölgesindeki damarlar kullanılır. Eğer hasta işlem ile ilgili çok huzursuzsa ya da işlem çok uzun sürecekse genel anestezi de tercih edilebilir. Hastalar genellikle işlemden 24 saat sonra taburcu edilir. Hastalar sıklıkla taburcu oldukları tarihte günlük yaşamlarına dönebilir.


(Atriyal Fibrilasyon ablasyonu için yapılan Criyoablasyon sırasında özel olarak üretilmiş kateter kullanılmaktadır. Bu kateterin ucunda 28 mm çapında balon vardır ve “dondurma” işlemi bu balon sayesinde yapılmaktadır.  Bu balon kalpte hedef bölgede -50 ila -70 derecelerde soğuma sağlamaktadır. Atriyal Fibrilasyon dışındaki ritim bozukluklarında uygulanan Criyoablasyonda ise görsel olarak diğer ablasyon kateterleri ile aynı kateterler kullanılmaktadır ve bunlar 1-2 mm kalınlığında kablo seklindendir.)

Ankara Soğuk Ablasyon Tedavisi

Soğuk ablasyon tedavisinde, deneyimli ekibin rolü büyüktür. Tedavi planlanmadan önce mutlaka ritim bozukluğunun altında yatan nedenlerin netleştirilmesi gerekir. Eğer aritminin nedeni bilinmiyorsa EPS yapılarak kesin tanı konulmalıdır. Her hastaya Crioablasyon yapılabilir. Yaş sınırı yoktur. Ancak hangi tür ablasyonun yapılacağı detaylı bir inceleme sonrası kararlaştırlımalıdır. Bazı ritim bozuklukları var ki soğuk ablasyon yapmak bir avantajdır. Ama bazı ritim bozuklukları var ki soğuk ablasyon hiçbir yarar sağlamayabilir. Ankara’da soğuk ablasyon tedavisi ve fiyatları hakkında detaylı bilgi almak isterseniz Prof. Dr. Basri Amasyalı’nın kliniği ile iletişime geçebilirsiniz.

Şimdi Ara!
Yol Tarifi